e-Végrehajtási modul

MÓDOSULT A PÉNZINTÉZETI MEGKERESÉSEK RENDSZERE

2011. december 13-án elfogadásra került a 2011.évi CLXXX. törvény a bírósági végrehajtással kapcsolatos és egyéb igazságügyi tárgyú törvények módosításáról, aminek értelmében változott a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény. A törvény meghatározza a „Végrehajtási iratok elektronikus kézbesítési rendszerének” (35/A-D §.) fogalmát.
Az új törvény a már meglévő rendszer átalakítását tette szükségessé, ezzel együtt kibővítette a felhasználók körét, lehetőséget adva más végrehajtást kérőknek is a biztonságos elektronikus ügyintézés igénybevételére.
Mindemellett a Nemzeti Adó- és Vámhivatalban (NAV) is bevezetésre került a pénzintézeti megkeresések elektronikus rendszere az EBT, amely a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara által kialakított VIEKR rendszerrel azonos módon intéz kérdéseket és fogadja a válaszokat a pénzintézetektől.

2012. szeptember 1.-én a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara megkezdte a Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerének (VIEKR) működését.

folyamatábra

Elektronikus kommunikáció Végrehajtást kérő és Végrehajtó között:

 • A rendszer képes fogadni az e-FMH komponensből a “Végrehajtási lap” státuszú ügyeket minden adatával együtt.
 • Az MBVK-tól érkezett e-mailben lévő végrehajtói ügykiosztást a rendszer automatikusan feldolgozza.
 • Az ügyek befogadása napi rendszerességgel történik –jellemzően a státuszfrissítések után. Ezáltal a rendszer egyértelműen hozzá tudja rendelni a beérkező végrehajtói üzeneteket az ügyekhez.
 • Meghatározott időközönként vagy egy bizonyos elért összeg felett a rendszer automatikusan legenerálja az ügyfél számára a végrehajtóknak utalandó összegek listáját. Ennek átadása az sFTP kapcsolaton keresztül történik CSV vagy XML formátumban.
 • Válaszok megírásakor a rendszer automatikusan megadja a válasz XML metaadatait – az importált e-FMH rendszer adatokból.
 • Egy ügyhöz tartozó “párbeszéd” bármikor lekérdezhető.
 • Ha a végrehajtó kérdést küld a Végrehajtást kérő számára egy üggyel kapcsolatban a rendszer időrendben listázza ezeket.
 • Amennyiben egy végrehajtó egy üggyel kapcsolatban 60 napon keresztül nem üzen, úgy a rendszer egy automatikus “érdeklődő” üzenetet generál és küld el.
 • Az üzenet tartalma tetszőlegesen megadható sablon segítségével.
 • Az e-FMH modulban megismert befizetés modul e rendszerben is megtalálható.

Elektronikus Végrehajtói és NAV-os megkeresések:

 • A rendszer a kommunikációs modul segítségével leellenőrzi, hogy érkezett-e a bank számára pénzintézeti- vagy végrehajtási megkeresés akta (kérdés vagy válasz).
 • A rendszer folyamatkezelője feldolgozza a kapott dokumentumokat.
 • A rendszer átadja a tértivevényt a kommunikációs modul részére.
 • A kommunikációs modul a kapott tértivevényt titkosított csatornán keresztült eljuttatja az MBVK-nak.
 • A rendszer adatcsere almodulja a rendszer szerverén kialakított SFTP tárhely egy meghatározott helyére tölti az aktuális napi XML állományt.
 • A bank alkalmazása feldolgozza az XML állományt és legenerálja az automatikus válaszokat.
 • A rendszer a visszatöltött válasz állományt az adatcsere almodul segítségével feldolgozza, majd frissíti az adatbázist.
 • A kommunikációs modul elkészíti az elektronikus dokumentumot; legenerálja az .es3 aktát, belehelyezi a válasz XML-t, aláírja, idő-bélyegzi, majd titkosítja a címzettek számára.
 • Végül a kommunikációs modul feltölti az MBVK szerverére az aktát, majd feladóvevényt készít és ezt is feltölti.

Amennyiben szoftverünk, a Jogi Behajtási Keretrendszer felkeltette érdeklődését, kérem, forduljon hozzánk bizalommal!
ifj. Lengyel Tibor
e-mail: ifj.lengyel@ejogseged.hu